Adatvédelmi tájékoztató

 

Az adatkezelő adatai:

  1. Cégnév: Barta Gergely ev.
  2. Székhely: 2351 Alsonemedi Ványi ut 1/B 
  3. Posta cím: 1144 Budapest, Gvadányi u 58 8/36
  4. Cégjegyzék szám:
  5. Adószám: 68301428-2-33
  6. Ügyvezető: Barta Gergely
  7. Webcím: https://bartafuvar.hu/
  8. Elektronikus elérhetőség: info@bartafuvar.hu
  9. Telefonos elérhetőség: +36 (20) 281 8864

Adatvédelmi tisztviselő:

Adatvédelmi tisztviselő neve: Barta Gergely
E-mail címe: info@bartafuvar.hu
Telefonszám: +36 (20) 281 8864
Posta cím: 1144 Budapest, Gvadányi u 58 8/36

 

Az adatkezelés céljai és jogalapjai

A weboldalunkon történő ajánlatkérés vagy visszahívási kérelem során megadott személyes adatok (név, telefonszám, email cím) kezelésének célja, hogy lehetővé tegyék számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, válaszoljunk érdeklődésére, megküldjük Önnek a kérdezett információkat, illetve ajánlatokat tegyünk szolgáltatásainkról.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a weboldalunkon keresztül történő adatmegadással ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja), valamint a szolgáltatásainkkal kapcsolatos szerződés előkészítése és teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja).

 

Önnek jogában áll bármikor visszavonni hozzájárulását az adatkezeléshez, azonban ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos esetekben az Ön hozzájárulásának visszavonása esetén nem tudjuk biztosítani a kérdezett szolgáltatásokat.

 

Az Ön által megadott személyes adatokat csak az adott célból használjuk fel, és nem osztjuk meg harmadik felekkel, kivéve, ha erre jogszabály kötelez bennünket, vagy ha az adott szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

 

Gyűjtött adatok típusai

Weboldalunk és szolgáltatásaink igénybevétele során az alábbi személyes adatokat gyűjtjük az Ön által megadott információk, valamint a telefonos kapcsolatfelvétel során:

 

Név: Az Ön teljes neve, amelyet a weboldalon keresztüli űrlapok kitöltésekor vagy telefonos kapcsolatfelvételkor ad meg, lehetővé téve számunkra, hogy személyre szabottan kommunikáljunk Önnel.

E-mail cím: Az Ön elektronikus levelezési címe, amelyet a weboldalunkon található űrlapokon keresztül vagy telefonon keresztül adhat meg, amelyet azért használunk, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, válaszoljunk érdeklődésére, és információkat, valamint ajánlatokat küldjünk.

Telefonszám: Az Ön telefonos elérhetősége, amelyet a weboldal űrlapjain vagy telefonon keresztül közölhet velünk. Ezt az információt arra használjuk, hogy telefonon felvegyük Önnel a kapcsolatot, válaszoljunk kérdéseire, vagy tájékoztassuk a szolgáltatásainkról.

 

Ezen adatok gyűjtésének és kezelésének célja az, hogy megkönnyítsük a kommunikációt Ön és cégünk között, lehetővé téve számunkra, hogy hatékonyan reagáljunk ajánlatkéréseire, érdeklődéseire, és személyre szabott információkkal szolgáljunk. Az adatgyűjtés minden esetben az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, amelyet az adatok megadásával fejez ki.

 

Biztosítjuk Önt, hogy a gyűjtött személyes adatokat bizalmasan kezeljük, nem osztjuk meg illetéktelen harmadik felekkel, és csak az adott célból használjuk fel, amelyről ebben a dokumentumban tájékoztatást nyújtottunk.

 

Adatkezelés időtartama

A weboldalunkon keresztül, vagy telefonon történő ajánlatkérés során megadott személyes adatokat – beleértve a nevet, e-mail címet és telefonszámot – céljaink eléréséhez szükséges ideig, de legfeljebb 1 évig tároljuk. Ez az időszak lehetővé teszi számunkra, hogy későbbi megrendelések esetén visszatérhessünk a korábbi ajánlatokhoz, így hatékonyabban tudjuk kezelni az új megrendeléseket.

 

Amennyiben az ajánlatkérésből szerződés jön létre, a szerződéssel kapcsolatos adatokat – a hatékony ügyfélkezelés és a megrendelések nyomon követése érdekében – 5 évig őrizzük meg. Ez az időszak összhangban áll a jogi követelményekkel és biztosítja, hogy minden releváns információ rendelkezésre álljon a szerződéses kapcsolatokkal kapcsolatos esetleges kérdések vagy viták esetén.

 

A számlákkal és egyéb számviteli dokumentumokkal kapcsolatos adatokat a számviteli törvény előírásainak megfelelően kezeljük, ami azt jelenti, hogy ezeket az információkat a törvény által előírt időtartamig őrizzük meg.

 

Adatok törlése

Az ajánlatkérés során megadott személyes adatok törlése az adatok gyűjtésétől számított 1 év elteltével történik. Ezt a folyamatot manuálisan végezzük, mind az e-mailekből, mind az ajánlatkérő rendszerből történő törléssel. A papír alapon tárolt szerződések és kapcsolódó dokumentumok iratmegsemmisítéssel történő törlése 5 év elteltével valósul meg, biztosítva ezzel az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést és az érintettek személyes adatainak védelmét.

 

Adatfeldolgozók

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében szigorúan válogatjuk meg azokat a szolgáltatókat, akikkel együttműködünk és akik hozzáférhetnek az adatokhoz.

 

Webtárhely szolgáltató: Viacom Informatikai Kft.

Székhely: 2360 Gyál Deák Ferenc utca 17.

E-mail: info@viacomkft.hu

Telefonszám: +36 (1) 348 5000

Webcím: https://viacomkft.hu/

Adószám: 13810359-2-13

A webtárhely szolgáltató hostolja weboldalunkat, és gondoskodik annak zavartalan működéséről. Adatkezelőként az Ön adatainak biztonságáról és védelméről felel.

 

Weboldal üzemeltető: Webrakéta Kft

Székhely: 1111 Budapest Lágymányosi út 12 fszt 2. 

E-mail: info@webraketa.hu 

Telefonszám: +36 3(0) 3738 706 

Webcím: https://webraketa.hu/ 

Adószám: 23980790-2-43

A weboldal üzemeltetője felelős a weboldal karbantartásáért és az adatkezelési folyamatokért.

 

A fent említett szolgáltatók mindegyike elkötelezett az adatvédelmi törvények betartásában és az Ön személyes adatainak védelmében. Amennyiben további információt szeretne kapni az adatkezelők és adatfeldolgozók gyakorlatairól, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az adatvédelmi tájékoztatónkban megadott elérhetőségeken.

 

Az érintett jogai

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és más helyi adatvédelmi törvények értelmében Ön, mint adatkezelésünk tárgya, számos jogot gyakorolhat adatai kezelésével kapcsolatban. Ezek a jogok a következők:

 

Hozzáférés joga: Jogában áll kérni tőlünk visszaigazolást arra vonatkozóan, hogy személyes adatait kezeljük-e, valamint jogosult arra, hogy hozzáférjen az Önről tárolt személyes adatokhoz és bizonyos kapcsolódó információkhoz.

 

Helyesbítés joga: Jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

 

Törlés joga („az elfeledtetéshez való jog”): Bizonyos körülmények között jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését, például ha az adatokra már nincs szükség azon célokra, amelyekből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük.

 

Az adatkezelés korlátozásának joga: Jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, ha például vitatja az adatok pontosságát, vagy ellenzi az adatkezelést.

 

Adathordozhatósághoz való jog: Jogában áll kérni, hogy a személyes adatait strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban kapja meg, és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

 

Tiltakozás joga: Jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak bizonyos célból történő kezelése ellen, különösen ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik.

 

Automatizált döntéshozatalhoz, beleértve a profilalkotást is, való jog: Jogosult arra, hogy ne legyen alávetve kizárólag automatizált adatkezelésen, beleértve a profilalkotást is, alapuló döntésnek, amely jogi hatással bír Önre vagy hasonlóan jelentős mértékben érinti.

 

A hozzájárulás visszavonásának joga: Amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán alapul, jogában áll bármikor visszavonni azt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Amennyiben gyakorolni kívánja valamelyik jogát, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az adatvédelmi tájékoztatónkban megadott elérhetőségeken. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos esetekben jogosultak lehetünk továbbra is kezelni az Ön adatait, ha ez szükséges jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, az Ön vagy mások jogainak védelméhez.

 

Különleges adatkategóriák

Kiemelten fontos számunkra a felhasználóink személyes adatainak védelme és tiszteletben tartása. Ezzel összefüggésben szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy weboldalunk nem gyűjt és nem kezel különleges adatkategóriákat tartalmazó információkat, mint például egészségügyi adatok, biometrikus adatok, etnikai hovatartozásra vonatkozó adatok, politikai vélemény, vallási vagy világnézeti meggyőződés.

 

Az általunk gyűjtött adatok korlátozódnak a weboldalon keresztüli interakciók során, vagy telefonos kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatokra, mint például név, e-mail cím és telefonszám, amelyek célja kizárólag az Ön által kért szolgáltatások nyújtása és a kapcsolattartás.

 

Automatikusan gyűjtött adatok

Weboldalunk a látogatói élmény javítása és weboldalunk használatának elemzése érdekében Google Analytics szolgáltatást használ. Kiemeljük, hogy közvetlenül nem gyűjtünk automatikusan adatokat, mint például IP-cím, böngésző típusa, látogatás időpontja.

Az ilyen típusú információkat kizárólag a Google Analytics szolgáltatás keretében, annak szabályzatai és technológiái révén szerezzük be, amely lehetővé teszi számunkra, hogy anonimizált, összesített statisztikákat kapjunk weboldalunk látogatottságáról és felhasználói viselkedésről.

 

Fontos megjegyezni, hogy a Google Analytics által gyűjtött adatokat nem használjuk fel személyes azonosításra, és nem osztjuk meg ezeket harmadik felekkel személyes adatként. A Google Analytics használatával kapcsolatos további részletekért, beleértve az adatgyűjtés módját és a felhasználók általi ellenőrzés lehetőségeit, kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi irányelveit, valamint az Adatvédelmi és Cookie tájékoztatónkat, ahol információt talál arról, hogyan kezelheti cookie-beállításait.

 

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics információkat gyűjtsön Önről, használhatja a Google Analytics Letiltó Bővítményét a böngészőjében, vagy beállíthatja a böngészője cookie-beállításait a nem kívánt cookie-k elutasítására.

 

Hasznos linkek:

Google Analytics letiltó böngészőbővítmény: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu

 

Google Chrome: Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése a Chrome-ban. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DAndroid

Mozzila: Weboldalak által elhelyezett sütik törlése a számítógépről: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Microsoft Edge: Cookie-k törlése és kezelése a Microsoft Edge-ben: https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

 

Cookie-k és technológiák

 

Mi az a cookie?

A cookie, magyarul süti, egy kis méretű adatfájl, amelyet a weboldalak helyeznek el a látogatók számítógépén, okostelefonján vagy más eszközén, amikor azokat meglátogatják. Ezek a fájlok szöveges információkat tartalmaznak, amelyeket a webböngésző tárol el és később, a következő látogatások során visszaküld a weboldal szerverének.

 

A cookie-k számos funkciót tölthetnek be, például segíthetnek abban, hogy a weboldal megjegyezze a felhasználó beállításait (például a nyelvválasztást), információt gyűjtsenek a weboldal használatáról, segítsék a felhasználói élmény javítását, vagy célzott hirdetések megjelenítésére használják fel azokat.

 

A cookie-k lehetnek „munkamenet cookie-k”, amelyek ideiglenesen tárolódnak és a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint „állandó cookie-k”, amelyek hosszabb ideig maradnak az eszközön és segítenek a weboldalnak felismerni a visszatérő látogatót.

 

A honlapunk használata során általunk alkalmazott cookie-k pontos fajtáiról és céljairól, valamint arról, hogy miként kezelheti ezeket a cookie-kat, részletes tájékoztatást nyújtunk lentebb.

 

Weboldalunk a felhasználói élmény javítása és a weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a weboldal a látogató böngészőjébe helyez el. Az alábbiakban ismertetjük a weboldalunk által használt főbb cookie-kat és azok célját:

 

Balance_X: Ezt a cookie-t a terheléskiegyenlítéshez használjuk, ami segíti webkiszolgáló rendszerünk stabil üzemeltetését. Ez a cookie nem tárol olyan információt, amely személyes adatokhoz köthető, és a munkamenet végéig, vagyis a böngészőablak bezárásáig marad érvényben.

 

PHPSESSID: Ez a cookie a weboldal PHP alapú munkamenet-kezelésére szolgál, lehetővé téve a weboldal funkcióinak zavartalan használatát a látogatás során. Hasonlóképpen ez is munkamenet cookie, amely a böngészőablak bezárásáig marad aktív.

 

Tarteaucitron: Ezt a cookie-t a süti tájékoztató ablak megjelenítéséhez használjuk, amely tárolja az Ön süti beállításait, beleértve az elfogadott és elutasított beállításokat. Ez a cookie 1 évig marad érvényben.

 

Newmenuowl: Ez a cookie a fejlécben megjelenő üzenetekkel kapcsolatos, és azt jegyzi meg, ha a látogató nem szeretné látni ezen üzeneteket. Ennek élettartama 1 nap.

 

Hogyan Kezelhetik a Felhasználók a Cookie-kat

A weboldalunkon használt cookie-k kezelése érdekében több lehetőséget is biztosítunk Önnek, hogy kontroll alatt tartsa a saját adatvédelmét. Íme néhány módja, ahogyan kezelheti a cookie-kat:

 

Böngésző Beállítások: Szinte minden modern webböngésző lehetővé teszi a cookie-k kezelését a beállítások menüpont alatt. Itt lehetősége van arra, hogy elfogadja vagy elutasítsa a cookie-kat, törölje a már elhelyezett cookie-kat, és testreszabja, hogy mely weboldalak helyezhessenek el cookie-kat az Ön eszközén. A beállítások pontos elhelyezkedése böngészőnként eltérhet, így érdemes a „Súgó” menüpontot használni, vagy az interneten keresni a böngésző nevével és a „cookie beállítások” kulcsszavakkal.

 

Inkognitó/Privát Böngészési Mód: A legtöbb böngészőben elérhető az inkognitó vagy privát böngészési mód, ami lehetővé teszi, hogy az internetezés során keletkező cookie-k automatikusan törlődjenek a böngésző bezárásakor.

 

Harmadik Fél Szolgáltatások: Több online eszköz és bővítmény is elérhető, amely segít kezelni a cookie-kat. Például a Ghostery vagy az AdBlock bővítmények lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy blokkolják a hirdetési cookie-kat, míg a Cookie AutoDelete automatikusan törli a cookie-kat a böngésző bezárásakor.

 

Google Analytics Letiltása: Ha kifejezetten a Google Analytics által gyűjtött adatok gyűjtését szeretné megakadályozni, telepítheti a „Google Analytics Opt-out Browser Add-on” bővítményt, ami megakadályozza, hogy a látogatásai információi bekerüljenek a Google Analytics adatgyűjtésébe.

 

Fontos megjegyezni, hogy ha letiltja a cookie-kat, az weboldalunk bizonyos funkcióinak korlátozásával járhat, és ronthatja az Ön által tapasztalt weboldal élményt. A cookie-k kezelése és a kapcsolódó beállítások megváltoztatása az Ön személyes döntése, és tiszteletben tartjuk ezt a választást.

 

Hozzájárulás Kezelése

A weboldalunk tiszteletben tartja a felhasználók személyes adatainak védelmét és az online magánélet tiszteletben tartását. A cookie-k használatával kapcsolatos hozzájárulás kérése és kezelése az alábbi módon történik:

 

Hozzájárulás Kérése: Amikor először látogat el weboldalunkra, egy felugró ablak (cookie banner) jelenik meg, amely tájékoztatja Önt a cookie-k használatáról, és lehetőséget biztosít a hozzájárulás megadására vagy elutasítására. Ebben az ablakban választhatja, hogy elfogadja az összes cookie-t, csak a szükséges cookie-kat, vagy testreszabhatja a cookie beállításokat.

 

Hozzájárulás Tárolása: Amennyiben hozzájárul a cookie-k használatához, a weboldal egy hozzájárulás kezelő cookie-t helyez el az Ön eszközén, amely rögzíti a hozzájárulását. Ez a cookie lehetővé teszi számunkra, hogy ne kelljen minden egyes látogatáskor újra megkérdezni a hozzájárulását. Ezt az információt 1 évig tároljuk el.

 

Hozzájárulás Visszavonása: Ha úgy dönt, hogy vissza szeretné vonni a cookie-k használatához való hozzájárulását, bármikor megteheti azt a weboldalunkon a lap alján található „Cookie Beállítások” kis fogaskerékre kattintva. Itt módosíthatja a cookie preferenciáit, és újra beállíthatja a hozzájárulását. Továbbá, a böngésző beállításaiban is törölheti a már elhelyezett cookie-kat, és módosíthatja a jövőbeli cookie-k kezelésének módját.

 

Emlékeztetjük Önt, hogy bizonyos, nem alapvető cookie-k elutasítása esetén előfordulhat, hogy weboldalunk bizonyos funkciói nem lesznek teljes mértékben elérhetők. Célunk, hogy a weboldal látogatása során a lehető legjobb felhasználói élményt biztosítsuk, miközben tiszteletben tartjuk adatvédelmi preferenciáit.

 

Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, Remarketing és Facebook Pixel

Weboldalunk Google Analytics szolgáltatást használ az oldallátogatások elemzésére, valamint Facebook Pixel-t, hogy célzott hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebookon. Ezek a szolgáltatások segítségével a weboldalunkat korábban meglátogató felhasználóknak jeleníthetünk meg személyre szabott hirdetéseket az internet más részein és a Facebookon.

 

A Google Analytics és a Facebook Pixel által gyűjtött adatokat felhasználjuk remarketing tevékenységekhez is, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy célzott hirdetéseket jelenítsünk meg:

 

Google: A Google hirdetési hálózatában, az Ön korábbi weboldallátogatásai alapján releváns ajánlatokat és információkat tartalmazó hirdetések formájában.

Facebook: A Facebookon, ahol a Pixel segítségével az Ön érdeklődéséhez illeszkedő hirdetéseket jeleníthetünk meg.

Ezek a hirdetések az Ön weboldalunkon végzett tevékenységei alapján jelennek meg, és céljuk, hogy releváns tartalmat nyújtsanak. Mind a Google, mind a Facebook hirdetési gyakorlatai megfelelnek az adott platform adatvédelmi elveinek.

 

Amennyiben nem szeretne részt venni a remarketing tevékenységekben, lehetősége van leiratkozni:

 

Google: Kikapcsolhatja a Google Analytics hirdetési beállításait, módosíthatja a Google Hirdetési Beállításokat és használhatja a Google Analytics Letiltó Bővítményét.

Facebook: Módosíthatja a hirdetési preferenciáit közvetlenül a Facebookon a Hirdetési Beállítások alatt.

Bővebb információt a cookie-k és a hirdetési technológiák kezeléséről, valamint a hirdetési preferenciák módosításáról a Süti Szabályzatunkban és az Adatvédelmi Központunkban talál.

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

 

Google Analitycs tájékoztató:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy érezné, hogy személyes adatainak kezelése nem felel meg az adatvédelmi szabályozásnak, vagy jogait megsértették, jogában áll panaszt tenni a megfelelő felügyeleti hatóságnál. Magyarországon ez a hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

 

Elérhetőségek:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu​​.

 

A panasz benyújtása előtt javasoljuk, hogy lépjen velünk kapcsolatba, hogy lehetőségünk legyen a probléma megoldására. Amennyiben a belső megbeszélés nem vezet eredményre, vagy további tanácsra van szüksége, keresse fel a fent említett hatóságot.

 

A tájékoztató, nyilatkozat módosítása.

A Tulajdonos jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani.

Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép.

Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.

Frissítve:

2024. 02. 11.